Heure, zin en zwijge

Terug

Inspiratie bij het beeldje met de drie aapjes

Heure, zin en zweige  
Drei eupkes don het oech veur  
Heure, zin en zweige  
Zeureg dat ich oech nie heur

Horen, zien en zwijgen  
Drie aapjes doen het je voor  
Horen, zien en zwijgen  
Zorg dat ik u niet hoor.

'ch Zowt nog mèr pas in de joste papklas  
Lengs e jeungske out m’n strowt  
Ch Mokde doa toen teveul ambras  
Doen zei de zuster heil koad

Ik zat nog maar pas in de eerste kleuterklas  
Naast een jongetje uit mijn straat.  
Ik maakte toen teveel lawaai  
Toen zei de zuster heel kwaad.

Me mètske èn ich, vië woore mèr één  
Vië loochte peteen in de wei  
Heure paa dië zoog os nie gjan peteen  
Wèt dje waa zij mich stil zei

Mijn meisje en ik waren maar één  
Wij lagen samen in de weide  
Haar vader zag ons niet graag samen  
Weet je wat zij me stil zei.

'ch vertelde een farce op het wèrk, ja gezeid  
Euver de boas en de prei  
De boas koos nie laachte mèt waa ich doa zei  
Hië ho zen antwoëd gereid

Ik vertelde een grap op het werk  
over de baas en ons loon.  
De baas kon niet lachen met hetgeen ik zei.  
Hij had zijn antwoord klaar

Ch Zoag ne kameroad met een aander vrouw  
Ik kiek noa heum, hië noë mich  
En hië wès bang dat ich kleppe zou  
Een vreug stoond op ze gezich

Ik zag een vriend met een andere vrouw  
Hij keek naar mij, ik naar hem,  
en hij was bang dat ik zou klikken  
Een vraag stond op zijn aangezicht

Ich ben getrouwd en djië wèt wei dat gèt  
Of wilt dje dat ich het oatlèg  
't Es de liefste vrouw waa doa besteut  
Wèt dje waa zij mich dèk zèt.

Ik ben nu getrouwd, en je weet hoe dat gaat  
Of wil je dat ik het u uitleg  
't Is de liefste vrouw die er bestaat.  
Weet je wat zij mij vaak zegt?

Terug