Dieu

Dit lied vertelt het verhaal van Jean (Jan) Dieu, die als spion voor het Belgisch Leger door de Pruisen werd gedood op 17/08/1914. 

Terug

Op 17 augustus viootèn  
vonte de Preuse ne pjaadszo-l   
De famildje Dieu mo-se growt en klein   
tege de moer steun gon  
Jan di-e de Preuse ho gezin  
luip waater koos no- Ho-re  
De Preuse luupe hem aaterno-  
jo-s woore ze Jan verloore
Op 17 augustus 14  
vonden de Duitsers een paardenzadel  
De familie Dieu moesten groot en klein  
Tegen de muur gaan staan  
Jan, die de Duitsers had gezien  
liep zo hard hij kon naar Haren  
De Duitsers hadden hem ook gezien  
Eerst waren ze hem uit het oog verloren
  
  

Terug