De biddie en de ezel

Dit lied verwijst naar karaktertypes, ook bij mensen: sommigen staan steeds klaar om op stap te gaan. Van anderen zegt men dat ze dom zijn, maar als ze geen zin hebben om iets te doen, wachten ze zo lang tot men iemand anders vraagt voor die taak.

Biddie      
Hed ge mich hei al zin loape,      
'ch Ben de biddie van de boer.      
Ich moag met veur iet te koape,      
iet boe ich ook dek op loer.
Koetspaard      
Heb je mij hier al zien lopen      
'k Ben het koetspaard van de boer      
Ik mag mee als we gaan winkelen      
Iets dat ik graag doe
Ezel      
'ch Ben den ezel oat het weike,      
'ch Heub e kruis op menne reuk.      
Ieder vend mich hei de de lompste      
en ze stoate mich allemoal treuk
Ezel      
'k Ben de ezel uit het weitje      
'k Heb een kruis op mijn rug.      
Iedereen vindt mij hier de domste      
En ze duwen mij altijd weg
Refrein      
Vertel toch vots wa da ge wet,      
wei 't verhoalke vodders get,      
want vei wille ok nog wete      
wa den biddie en den ezel zet
Vertel toch verder wat je weet      
Hoe het verhaaltje verder gaat      
Want wij willen ook nog weten      
wat het koetspaard en de ezel zeggen
Biddie      
Ich loap in de keir noa Tongre,      
'n Losse drof tot op de meirt.      
Ieder het mich on zin kome,      
ich moak ok zoe veul leweit.
Koetspaard      
Ik loop in de kar naar Tongeren      
Een losse draf tot op de markt.      
Iedereen heeft mij zien aankomen      
Ik maak ook zoveel lawaai
Ezel      
Ich gon liever nie weit waand'le,      
tot op den hoek is weit genoeg.      
'ch Loat men ore dan ok ok hange      
en ich vreug een beit on oech.
Ezel      
Ik ga liever niet te ver wandelen      
Tot op de hoek is ver genoeg      
'k Laat mijn oren dan ook hangen      
En ik vraag jou een stukje biet.
RefreinRefrein
Biddie      
Ich loat mich ok alteid kamme      
met ene pjadstad in m'n hoar.      
Ich trek vrouwe en ok manne,      
niks veur mich is oat te zwoar.
Koetspaard      
Ik laat mij ook altijd kammen      
Met een paardenstaart in mijn haar      
Ik trek vrouwen en ook mannen,      
Niets voor mij is ooit te zwaar.
Ezel      
En mot ich dan wedder loape,      
bleif ich keupig ergens steun,      
veur te kieke noa de te piepels      
en de sload boe ich van dreum.
Ezel      
En moet ik dan verder lopen      
Blijf ik koppig ergens staan      
Om te kijken naar de vlinders      
en de sla waarvan ik droom.
RefreinRefrein
Biddie      
Ich heub hei een heil shoan leive,      
noat steun ich veur eg of ploeg.      
'ch Steun gereid zeven doag op zeven,      
en ok eite heub ich genoeg.
Koetspaard      
Ik heb hier een heel mooi leven      
Nooit sta ik voor eg of ploeg.      
Ik sta klaar zeven dagen op zeven      
En eten heb ik ook genoeg
Ezel      
Ich steun teussen de botterblumpkes,      
madeliefkes en chicorei.      
Gelijk den boer op z'n  zondagsklumpkes      
leif ich hei goed in peis en vrei.

Ezel      
Ik sta tussen de boterbloempjes,

madeliefjes en chicorei.      
Zoals de boer op zijn zondagsklompjes      
Leef ik hier wel in peis en vree

Laatste refreinLaatste refrein
'ch Zoog doa steun aater de roat,      
't Verken met een heil lang snoat.      
Wilt ge os es opnoam heure,      
had os keile dan mer noat.
'ch Zoog doa steun aater de roat,      
't Verken met een heil lang snoat.      
Wilt ge os es opnoam heure,      
had os keile dan mer noat.